ЕК публикува писмото със забележките по българския Стратегически план

ЕК публикува писмото със забележките по българския Стратегически план

Европейската комисия (ЕК) публикува официално на 21 юни 2022 г. своето писмо с бележки по проекта на Стратегическия план по ОСП 2023-2027 на България, както и отговора на министъра на земеделието, информира Национална селска мрежа (НСМ).

Проектът на Стратегически план по ОСП 2023-2027 на България бе изпратен до ЕК на 25.02.2022 г.

Страните от ЕС получават писма със забележки от ЕК, в които се оценяват предложените от тях Стратегически планове по ОСП 2023-2027. Тези писма разглеждат как страните от ЕС са идентифицирали своите нужди, основните доказателства, които са използвали, интервенциите, които възнамеряват да приложат, и целите, които са си поставили. Писмата за наблюдение са междинна стъпка в цялостния процес на оценка и одобрение от стана на ЕК на Стратегическите планове по ОСП.

Всяка страна получи възможност да коментира своето писмо за наблюдение. Писмата за наблюдение се публикуват от ЕК така, както са били изпратени до всяка страна от ЕС. Някои държави от ЕС може да са се съгласили да получат писмото си за забележки само на английски език. Освен това коментарите от държави от ЕС се публикуват от ЕК при получаването им , освен ако държавата не е възразила срещу публикуването им.

Уточняваме, че към настоящия момент (22.06.2022 г.) писмото на ЕК със забележките по българския Стратегически план по ОСП и отговорите на МЗм по него официално все още не са публикувани от МЗм, въпреки високият обществен интерес.

ЕК разполага с шест месеца, за да одобри плановете преди тяхното прилагане през януари 2023 г. От ЕК напомнят, че процесът на одобрение ще се основава на критериите, заложени в новия Регламент за стратегическия план на ОСП. Освен това ЕК ще оценява дали Стратегическите планове за ОСП на страните от ЕС допринасят и са в съответствие със законодателството и ангажиментите на ЕС във връзка с климата и околната среда, включително тези, изложени в стратегиите от „От фермата до трапезата“ и за Стратегията за биологичното разнообразие. След изпращане на писмата, часовникът спира. Повечето държави- членки отбелязват колко е важно стратегическите планове да бъдат одобрени в срок, за да може да се приеме националното законодателство, а фермерите да бъдат информирани относно правилата и да планират своята производствена дейност през 2023 г./agrozona.bg

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG