Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира инвестиционен форум в Рим, Италия

Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира инвестиционен форум в Рим, Италия

На 28.06.2022 г. (вторник) от 10:30 часа, в зала „Colonne“, университет "LUISS Guido Carli", гр. Рим, Италия, ще се проведе международен форум във връзка с изпълнението на проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Форумът ще представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България. Приоритетно ще бъдат обхванати секторите:

1. „Автомобилостроене и машиностроене“;

2. „Информационни технологии /ИТ/“.

На форума ще присъстват:

• Г-н Даниел Лорер - Министър на иновациите и растежа

• Н. Пр. Джузепина Дзара - посланик на Италия в България

• Н. Пр. г-н Тодор Стоянов - Извънреден и Пълномощен Посланик на Република България в Италианската Република

• Винченцо Боча - Президент на университета „LUISS Guido Carli“

• Представител на Конфиндустрия

Гости на събитието ще са водещи компании от секторите автомобилостроене, машиностроене и информационни технологии.

На форума ще бъдат представени дейността на БАИ и условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България от г-н Богдан Богданов - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ), като ще бъдат проведени работен обяд и индивидуални разговори с представители на БАИ.

Презентации за възможностите за инвестиции ще изнесат представители на успешни компании, инвестирали в България:

Целта на проекта е Република България да подобри представянето си сред инвестиционната общност в световен мащаб като добро място за развитие на успешен бизнес.

Успешното изпълнение на проекта ще осигури в най-висока степен утвърждаването на Република България като успешна инвестиционна дестинация. На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, неговата продължителност, финансиране и планирани дейности за изпълнение.

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне - BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”.

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG