Силният екип винаги намира решения

Силният екип винаги намира решения

След 30-годишна кариера във Vivacom, Галина Софрониева се пенсионира и предава поста директор „Човешки ресурси“ на Малина Чавдарова, която е част от HR екипа на компанията от 15 години. Двете разказват как се развива корпоративната култура в най-голямата телекомуникационна компания през годините, как взаимното доверие, приемствеността и безкрайните възможности за обмяна на знания и опит между специалисти от всички поколения помагат на Vivacom да расте.

30 години в корпоративния свят са цяла епоха. В последните 15 сте работили заедно, а от 1 януари си предавате щафетата една на друга. Какво ще се посъветвате и ще обсъдите в последния месец от съвместната ви работа?

Г. Софрониева: Първо ще я посъветвам да бъде смела и да вярва в себе си, защото тя вече много добре познава компанията и екипа и знае кои стратегии и подходи сработват и кои не. В момента си предаваме работата и я запознавам с проектите, в които не е била пряко ангажирана - но с препоръката тя да запази своето виждане и свобода. А когато й стане много трудно, я съветвам да гледа от забавната страна на нещата – защото в силен екип предизвикателствата винаги намират решение.

М. Чавдарова: Голяма част от израстването си дължа на Галя. На нейното менторство, на подкрепата й, на обратната й връзка, дори на моменти да не ми е била много приятна. Тя ми помогна да се изградя като професионалист, още откакто бях стажант във Vivacom по време на студентските ми години. Предложиха ми да стана специалист, но имах колебания дали да продължа да уча или да започна да работя. Тогава Галя ми се обади и ми каза „Ще се справиш и с двете“. Ето затова днес съм тук. Приемам всичките й съвети.

Как се управляват човешките ресурси в най-големия телеком, в който 4500 души екип трябва да премине през немалко трансформации за 30 години? Кое е най-трудното, най-интересното, какво ви задържа толкова години в компанията?

Г. Софрониева: Нашата роля е да подпомагаме мениджърите с инструменти, с които да управляват екипите си, както и с разработване и внедряване на подходящи политики и процедури. Затова програмите ни за привличане, задържане, развитие и мотивиране са специфични за всяка дирекция и за всяка роля.

За мен лично най-интересно беше управлението на промяната – през тези години няколко пъти се смени собствеността на компанията, а също и топ мениджмънтът. Да участваш в такива процеси е не само предизвикателство от професионална гледна точка, но и изключително интересна възможност. В един момент си дадох сметка, че не мога да работя в среда, която не е толкова динамична, каквато е средата във Vivacom. На предложения за работа, които съм получавала през годините, отговарях по един и същи начин – тук е много интересно.
Интегрирането на хора от придобити бизнеси и дружества също е много обогатяващ процес, защото не става въпрос просто за административни назначения, а за истинско приобщаване към екипите в организацията.

Ще призная, че през цялото време се забавлявах. От всички промени, както и от най-трудните ситуации, ми остава позитивният спомен. За това помага и приемствеността, която намерих тук – благодарна съм на всички предишните ръководители на дирекцията.

М. Чавдарова: За себе си също мога да кажа, че именно промяната е това, което ме задържа толкова дълго в компанията. Без промяна не може да има нови знания и развитие. А една от политиките, които най-силно одобрявам, е отвореният достъп до директорите. Без двупосочна обратна връзка такъв огромен механизъм като Vivacom не би могъл да функционира така добре.

Как се промени средата във Vivacom през последните 15 години? Разкажете ни за ситуациите, от които научихте най-много. Какво ви помогна, за да стигнете до една от най-важните позиции?

М. Чавдарова: През годините Vivacom стана много по-гъвкава в HR политиките, като взехме предвид различията в поколенията при формулиране на вътрешните и външните процедури и изисквания. Но безспорно ситуациите, от които съм научила най-много, са свързани с промените в компанията. Всички реорганизации на процесите и структурните промени са довели до това Vivacom да се ориентира силно към клиентите – вследствие на което непрекъснато добавяме нови продукти, услуги, програми. Удовлетворението да съм част от това е огромно, защото с нововъведенията идват и новите знания и опит. Разбира се, за да стигна дотук, ми помогна и способността да приемам обратна връзка и да се уча от грешките си. И да поемам отговорност за тях.

Като че ли най-съществена и видима е промяната във Vivacom, след като стана част от United Group и започна да се разраства с много бързи темпове. Какво се промени в работата на HR екипа, какви нови възможности получихте?

Г. Софрониева: За разлика от предишни периоди на смяна на собствеността, когато в голяма степен сме били самостоятелни, с идването на международен гигант промяната е друга. United Group се ангажират на детайлно оперативно ниво в работата навсякъде, където развиват дейност. Това ни дава възможност да ползваме знания и изпитани добри практики в регионален мащаб. В същото време UG ни насърчават да споделяме опит. Имаме възможност да участваме в разработването на HR политики за цялата група.

М. Чавдарова: В момента работим по въвеждането на много силна инициатива на групово ниво, която ще ни помогне да подобрим изживяването на служителите във всички етапи от работата им в компанията.

Какви нови умения се очертаха като важни за работещите във Vivacom през последните две години? Как се справяте с не по-малко силната конкуренция на трудовия пазар?

М. Чавдарова: Като най-важно качество се очерта способността им да се адаптират към промяната. Самата компания се трансформира, цялостният й подход, визията й, политиките и практиките. И това е постоянен процес във Vivacom. Колегите ни трябва винаги да са отворени към промяната – и да имат желание да учат.

Какви специалисти и роли се намират най-трудно във вашия сектор? Програмите за обучение дават ли решение, при положение, че почти всяка компания вече ги предлага?

М. Чавдарова: И при нас, както и в много други сектори, най-трудно се намират ИТ специалисти и анализатори на данни. За да ги привлечем, разчитаме не само на добри оферти, а и на възможностите за обучения и професионално израстване във Vivacom.
Започваме да търсим хора още от средните училища, после продължаваме с университетите – имаме партньорства с над 10 средни и висши учебни заведения. След като привлечем най-добрите и обещаващи служители ги включваме в различни програми, за да гарантираме бързото им навлизане в работата, тяхното развитие и мотивиране. Хората при нас са наясно какви са кариерните им пътеки и докъде могат да стигнат, ако имат трайно добро представяне.

През това време развиваме фокусирани обучения, които обхващат както т.нар. твърди умения и експертиза, така и личностното израстване. Всичко това е обединено под шапката на Vivacom Academy. И тъй като тези възможности трябва да са еднакво достъпни до всички наши колеги, непрекъснато обогатяваме съдържанието в e-learning системата. Само миналата година регистрирахме 60 000 участия.
Всичко това дава резултат и ни показва, че когато създаваме условия на хората да учат нови неща, те остават в компанията.

Г. Софрониева: От 2015 г. правим проучване на ангажираността сред служителите и актуалните данни потвърждават, че най-важното за тях са екипността, подкрепата от прекия ръководител и възможността да учат нови неща. Така че Vivacom e правилното място за тях.

Имате уникалната възможност да работите едновременно с много опитни и много по-млади от тях служители. Какви са предимствата и откъде идват трудностите?

Г. Софрониева: В компанията вече работят четири поколения. Това е предизвикателство за преките ръководители на някои от дирекциите – те трябва много добре да познават и балансират между очакванията им, да прилагат различни инструменти за мотивация. По този повод проведохме целогодишно обучение за мениджърите „Диалог между поколенията – пътят на лидера“ и колегите го оцениха като много полезно. Така че освен технологичните умения, се фокусираме и върху личностните качества.

Но безспорното предимство да работиш с колеги от всички поколения е, че там, където опитът на по-възрастните се среща с новите знания на по-младите, се раждат големите идеи. Те превърнаха Vivacom от телеком-мастодонт в динамична, прогресираща компания, в която един силен, сплотен екип помага на хората да общуват все по-лесно, по-бързо и без ограничения. И клиентите ни го оценяват, както се вижда от резултатите.

М. Чавдарова: Тук всеки се учи от всеки, най-вече в добрите практики. Представете си какво огромно богатство от знания и опит имаме в рамките на компанията. И какви възможности и потенциал отваря това за всеки, който иска да се развива.

В кои други отдели във Vivacom е възможно такава приемственост и кариерно израстване, както в „Човешки ресурси“?

М. Чавдарова: На практика във всички. Ние насърчаваме тази култура, в която хората имат възможност да растат вътре в компанията. Имаме редица примери за колеги, започнали като стажанти и преминали на по-високи позиции, включително директори на направления, както се случи при мен. Например ръководителите на дирекции „Правно обслужване, регулация и конкуренция“ и „Развитие на продажбите“.

Телекомуникационният бизнес имаше решаваща роля по време на КОВИД пандемията. Съвпадна и с промяната на собствеността на Vivacom. Кое беше решаващо, за да преминете успешно през тази трансформация? Има ли нови, необратими процеси?

Г. Софрониева: Решаващото беше, че технологично имахме готовност да преминем към дистанционна работа и онлайн веднага. Защото като водещ телеком дигитализирахме голяма част от процесите в компанията много преди пандемията да го наложи. В този смисъл преходът стана плавно и без сътресения, далеч преди останалите бизнеси да преминат към работа онлайн. Съумяхме да се организираме много добре и само за една седмица да въведем новия модел на работа.

М. Чавдарова: Всички директори поеха отговорността си да се включат в процеса и така улесниха и нас. В този период ключова част от работата ни беше да обезпечим прехода към хибридния модел на работа - от документи, заповеди и решения, до осигуряване на маски, например. Погрижихме се до колегите да достига актуална, адекватна и полезна информация всеки ден. И физическото и психическото им здраве беше топ приоритет за цялото ръководство. Разделихме екипите, така че да не се засичат. Направихме обучения за тези, които работеха от вкъщи. Точно година по-рано бяхме организирали обучение за мениджърите как да управляват екипите си в динамично променяща се среда – и това също ни помогна много.

Г. Софрониева: След пандемията запазихме хибридния модел на работа. Практики, които смятахме за немислими, например „Центърът за обслужване на клиенти“ да работи и от вкъщи, видяхме, че сработват отлично. Екипите прекарваха време заедно, в същото време имаха възможност за гъвкавост. А мениджърите вече бяха обучени как да управляват от разстояние.

Тази година се изкачихте с 40 позиции в класацията Най-желан работодател и влязохте в топ 10. Кои са най-решаващите фактори за този скок, според вас?

Г. Софрониева: И в най-трудните моменти, и по време на най-голямата икономическа несигурност в Европа, и в периодите на значителни промени в самата компания, останахме символ на стабилност и сигурност и нито за момент не пренебрегнахме комуникацията със служителите. Продължихме да им даваме възможности да учат и да се развиват като работят по различни проекти, да виждат себе си във всяка иновация, всеки следващ успех на Vivacom. Да бъдат част от програмите ни за социална отговорност, които имат силен обществен отзвук. Но не по-малко важен фактор е нашата репутация сред клиентите, които са във фокуса на бизнес модела на Vivacom и се увеличават непрекъснато. За много от най-добрите професионалисти е важно да бъдат част от компания, която е символ на качествените услуги, иновациите и прогреса.

Кои ценности никога не се промениха в корпоративната култура и среда на работа на Vivacom въпреки многобройните трансформации през годините?

Г. Софрониева: Основните ценности на компанията са постоянни, през годините те просто намират различни форми на проявление. Оставаме вдъхновени независимо от обстоятелствата и средата – затова във Vivacom се раждат много иновации. Винаги сме честни с нашите колеги, партньори и потребители, защото без тяхното доверие нямаше да стигнем до тук. Дейността ни изисква да сме динамични и ефективни във всяка среда, а като една от най-големите компании на пазара съзнаваме, че трябва да бъдем пример за обществено-отговорно поведение./offnews.bg

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG