Покана за публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023г. в Угърчин

Покана за публично обсъждане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2023г. в Угърчин

Проектът  на Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 година е публикуван на интернет страницата на общината www.ugarchin.bg  и ще е на разположение  в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината.

Общественото представяне  и публичното обсъждане на Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023 година ще се проведе от 10:00ч. на 26 януари 2023 година в заседателната зала на Община Угърчин.

     Мнения, препоръки и предложения, можете да представите писмено в деловодството на Община Угърчин или да поставите в деня и часа на публичното обсъждане.

За допълнителна информация, справки и въпроси  на тел. 06931 2121 вътр. 118

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG