ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА КОНКУРС НА ТЕМА 150 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ!

По случай годишнината от гибелта на Апостола на свободата Община Сандански обявява конкурс за рецитал, написване на стихотворение и есе.

Конкурсът цели да приобщи младото поколение към великото дело на един от най-ярките герои в историята на България, да укрепи и възпита у подрастващите дух на патриотизъм и любов към българщината!

За да пазим и помним историята си!

 

РЕГЛАМЕНТ

Конкурсът е разделен в ТРИ категории, както следва:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Рецитал на художествена творба, посветен на Васил Левски.

/I – IV КЛАС/

В тази категория могат да участват само ученици от I до IV клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците трябва да изпратят видеоматериал, в който да представят изпълнение на творба, посветена на Васил Левски. Творбата може да бъде и авторска. Видеоматериалът не трябва да надвишава 5 мин. и да бъде във формат mp4 или wav.

Критерии за оценяване: артистичност, емоционално въздействие, атрактивност при изпълнение, оригиналност при подбор на творбата, качество и идея при заснемането.

 

ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  Написване на стихотворение, посветено на Васил Левски.

/V – VII КЛАС /

В тази категория могат да участват само ученици от V до VII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят до ДВЕ стихотворения във формат Times New Roman 12, разредка 1,5., в обем не повече от една печатна страница на творба.

Творбите трябва да са авторски и да не са публикувани в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането!

Критерии за оценяване: оригиналност и творчески подход, въздействие, езикова и стилистична култура, художествено майсторство.

 

 ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  Написване на есе, посветено на Васил Левски.

/ VIII – XII КЛАС /

В тази категория могат да участват само ученици от VIII до XII клас от училищата на територията на община Сандански! Участниците могат да представят едно есе в обем до 2 печатни страници във формат Times New Roman 12, разредка 1,5.

Творбата трябва да е авторска и да не е публикувана в медийното пространство към момента! За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност и няма да участва в класирането!

Критерии за оценяване: формулиране на теза, добре формулирани аргументи, цялостно съставяне на текст, оригинален подход към темата, владеене на книжовните норми!

 

Творбите се изпращат в електронен вариант на е–mail: konkurs.sandanski@abv.bg .

Срок 10.02.2023 г.

 

Всяка творба трябва да съдържа следната информация за участника в конкурса: три имена, населено място, учебно заведение, клас, телефон за връзка!

 

НАГРАДЕН ФОНД:

За всяка възрастова група ще бъдат присъдени ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА награда!

ГРАМОТИ за участие ще получат всички участници в конкурса!

Резултатите ще бъдат обявени на 17.02.2023 г.

ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗПОЛЗВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ С ЦЕЛ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КОНКУРСА! ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБРАБОТЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАСТОЯЩАТА ИЗЯВА!

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG