В Русенския университет “Ангел Кънчев” бяха представени обновени лаборатории

В Русенския университет “Ангел Кънчев” бяха представени обновени лаборатории

На 23.05.2023 г. в Русенския университет бяха представени две обновени с помощта на “Приста Ойл Холдинг” лаборатории за обучение на студенти от катедра “Двигатели и транспортна техника” - още един добър пример за осъществен проект, в който бизнесът си сътрудничи с образованието и спомага за подготовката на бъдещите кадри в съответната област.

Събитието се състоя в корпус № 5 на университета.

Домакини бяха ректорът на  Русенския университет - академик Христо Белоев и изпълнителният директор на Приста Ойл Холдинг ЕАД инж. Цветомир Анастасов.

Академик Белоев връчи на инж. Анастасов благодарствен адрес, част от който гласеше: “Нашият университет високо цени изграденото с вас през годините партньорство и настоящото откриване още веднъж доказа, че това сътрудничество притежава потенциала и силата да осъществяваме с общи усилия добри идеи, проекти и практики!”

В заключение инж. Анастасов изрази волята на ръководството на “Приста Оил Холдинг” съвместните дейности с Русенския университет да продължат и да стават още по-плодотворни:

“Ще задълбочим нашето сътрудничество с още много инициативи. Ще продължим, разбира се, със срещите със студенти. Всяка година те идват на посещение в нашия завод, за да се запознаят отблизо с реалното производство,с начина на тестване и анализиране на продукти, изобщо с всичко, което касае маслата - “кръвоносната система” на двигателя.”

Благодарности за осъществяването на проекта по обновяването на лабораториите поднесе и проф. д.т.н. Росен Иванов - ръководител на катедра “Двигатели и транспортна техника” в Русенския университет.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG