Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

Три нови конкурса за финансиране на проекти на НПО

The Transatlantic Foundation, в сътрудничество с програмата Engaging Central Europe на The German Marshall Fund of the United States, отправя три покани към гражданските организации и организации с нестопанска цел за представяне на предложения.
 
Покана 1: Засилване участието на жените и политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество
 
Жените и мъжете следва да се ползват от равни права и възможности. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на жените във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за жените както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество с цел разширяване участието на жените в гражданското общество, политиката, и обществения живот.
 
Повече информация може да намерите ТУК.
 
Покана 2: Засилване участието на уязвимите групи в политическите процеси чрез повишаване на осведомеността и застъпничество
 
Хората следва да се ползват от равни права и възможности независимо от своя расов или етнически произход, сексуална ориентация, възраст, или увреждане. Въпреки това, политическата и социалната динамика редовно поставя под въпрос участието на уязвимите групи във вземането на политически решения и в обществения живот, което често има трайни последици за представителите на тези групи както поотделно, така и като цяло. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел разширяване участието на уязвимите групи в гражданското общество, политиката, и обществения живот.
 
Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.
 
Покана 3: Подпомагане социалната ангажираност на децата и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието
 
Няма демокрация без демократи и следователно няма бъдеще за демокрацията без следващи поколения демократи. Създаването на основни демократични нагласи и впечатления сред младите хора е изключително важно на фона на ниското институционализиране на демократичното образование в официалните учебни програми и нарастващите нелиберални тенденции в Централна Европа, за да се създаде социална устойчивост срещу антидемократичните тенденции. Настоящата възможност за финансиране има за цел да подпомогне организациите на гражданското общество (ОГО) с цел насърчаване на социалната ангажираност на децата (на възраст над 14 години) и младите хора чрез демократично образование и иновативни проекти, основани на принципа на участието.
 
Повече информация за тази възможност може да намерите ТУК.
 
Иформационна сесия за кандидатите ще се проведе на 28.09.2023 г. в 12:00 ч. Можете да се регистрирате за събитието ТУК.
 
Предложения за проекти, съгласно посечените изисквания в подробното описание на поканите, се изпращат на имейл EngagingCE@gmfus.org до полунощ (00:00) на 01.11.2023.
 

Тези покани за представяне на предложения са публикувани като част от CERV програмата на ЕС PROTEUS от Transatlantic Foundation и е съфинансирана от Европейския съюз. Отговорност за съдържанието носи единствено Transatlantic Foundation и то не отразява непременно възгледите на Европейския съюз./ngobg.info

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG